Beknopte geschiedenis van de Karmelorde

De Karmelorde ontleent haar naam aan de berg Karmel in Israël.
Daar leefde in de 9de eeuw v. Chr. de profeet Elia als kluizenaar.
Zijn kernspreuk was: “God leeft! Ik sta voor zijn aanschijn en ik brand van verlangen om Hem te dienen.
Tijdens de 12de eeuw vestigen zich kruisvaarders op deze berg. Zij leven er volgens de geest
van de profeet Elia. Ze zullen er een klooster vormen en een levensregel krijgen.
Deze eerste karmelieten worden Broeders van onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel genoemd.
In de 13de eeuw worden zij uit Israël verdreven door de saracenen en komen naar West-Europa.
De vrouwelijke tak van de Karmelorde ontstaat in Gelderen in het midden van de 15de eeuw.
Al vlug ontstaan er kloosters in alle naburige landen.
In de 16de eeuw zal Teresa van Avila, samen met de H. Johannes van het Kruis, een hervorming doorvoeren.
Zij sticht vele nieuwe kloosters in Spanje. Van daaruit zullen haar "ongeschoeide"
karmelietessen (en karmelieten) zich verder verspreiden over de hele wereld.
Beroemde Karmelheiligen zijn Thérèse van Lisieux, Edith Stein, Elisabeth van de Drieëenheid.

Wil je de volledige geschiedenis van de Karmelorde ?

Ga dan naar de website : www.karmel.be

 

TERUG